Soyanasjonen Norge

Norsk landbruk og fiskeindustri er helt avhengig av soya, og forbruket er stigende, særlig i oppdrettsnæringen.

Den massive fôrimporten til landbruket bidrar til at bare 40% av maten vi spiser er helt norsk.

Så mye soya må til for å produsere et kg "norsk" kjøtt

Hekta på soya

Vi har vært i Brasil og sett hvor Norge får soyaen fra.

Her er soyaplantasjene

Norge får det meste av soyaen fra Mato Grosso.